NYTT FRÅN DOMPAN

Gourmet - - NYTT -

Nya år­gång­en av Dom Périg­non blir 2009, som allt­så släpps fö­re 2008. An­led­ning­en är att växt­sä­song­en 2009 var var­ma­re och där­med gav ett ge­ne­rö­sa­re vin att nju­ta av, me­dan den stra­ma­re 08:an lig­ger till sig än­nu en tid. För­u­tom den aning­en ge­ne­rö­sa­re fruk­ten finns Dom Périg­nons kän­ne­tec­ken i form av krut­rö­ki­ga in­slag, rik sy­ra och bra längd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.