Viss­te du att …

Gourmet - - NYTT -

… Bour­gog­ne har be­ri­kats med två nya ap­pel­la­tio­ner. Det är dels Vé­ze­lay, ett li­tet om­rå­de fem mil sö­der om Cha­blis spe­ci­a­li­se­rat på vitt vin av char­don­nay, dels Bour­gog­ne Cô­te d’Or, ett be­tyd­ligt stör­re om­rå­de som in­ne­fat­tar Cô­te de Beau­ne och Cô­te de Nuits där bå­de rött pi­not no­ir- och vitt char­don­nay­vin får till­ver­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.