FAK­TA

Gourmet - - OPERAKÄLLAREN -

Ste­fa­no Ca­te­nac­ci Ål­der: 52 år. Gör: Köks­chef med an­svar för samt­li­ga No­bis­grup­pens re­stau­rang­er. Se­nas­te kro­gen är ny­li­gen in­vig­da Noi på No­bis ho­tell, Norr­malm­storg. Oper­akäl­la­ren har en stjär­na och fem rö­da be­stick (en­da kro­gen i nor­ra Eu­ro­pa) i Miche­lin­gui­den och är även med­lem i det ce­leb­ra säll­ska­pet Les Gran­des Ta­bles du Mon­de. Fa­milj: Flick­vän och fy­ra barn. Bor: På Ös­ter­malm i Stock­holm. Ma­giskt mat­min­ne: När jag ha­de mitt livs bäs­ta lunchmö­te med Wer­ner Vö­ge­li på Pi­er­re Gag­nai­re i Pa­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.