Fak­ta

RO­BERT SANDBERG

Gourmet - - LIVSHUNGRIG HALLÄNNING -

Ro­bert är född och upp­vux­en i Fal­ken­berg. Han har ar­be­tat på Grill i Stock­holm, No­ma i Kö­pen­hamn, Maae­mo i Oslo och se­nast på Re­stau­rant Frantzén. Se­dan näs­tan ett halv­år är han på en­stjär­ni­ga kro­gen Kong Hans Kael­der i Kö­pen­hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.