LEMON MERINGUE DONUT

Gourmet - - SARA AASUM HULTBERG -

Bit i den här här­li­ga donu­ten med ma­räng och du får en läc­ker ci­truskräm med smak av ci­tron och yu­zu på tung­an. Yu­zu är en ja­pansk ci­trus­frukt som du kan hit­ta i väl­sor­te­ra­de livs­me­dels­bu­ti­ker. Om du in­te hit­tar den, er­sätt med hälf­ten gra­pe­frukt­saft, hälf­ten man­darinsaft.

DONUTS, 25 st

12 dl ve­te­mjöl 1 ½ dl strö­soc­ker 30 g jäst 6 ägg 1 tsk salt 1 dl kallt vat­ten 180 g smör 1 ci­tron, finstrim­lat skal

ATT DOP­PA MUNKARNA I:

strö­soc­ker

CITRONKRÄM MED YU­ZU:

1 ½ dl strö­soc­ker 1 dl pres­sad yu­zusaft ½ dl pres­sad ci­tronsaft 8 äggu­lor 120 g rumstem­pe­re­rat smör

ITA­LI­ENSK MA­RÄNG:

4 ägg­vi­tor 3 dl strö­soc­ker ½ dl vat­ten

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

hus­hållsas­si­stent med deg­krok och visp plast­fo­lie ol­ja till fri­te­ring hus­hålls­ter­mo­me­ter mix­erstav sprit­spå­se med tyll 1 Blan­da sam­man mjöl, soc­ker, jäst, ägg, salt och vat­ten i hus­hållsas­si­sten­tens bun­ke. Knå­da med deg­krok ca 10 min, tills du får en elas­tisk deg. Till­sätt smö­ret, li­te i ta­get, och ar­be­ta in det i de­gen. Till­sätt ci­tronska­let mot slu­tet. Täck bun­ken med plast­fo­lie och ställ in i ky­len ca 4 tim­mar.

2 Kav­la ut de­gen på mjö­lat bak­bord och stan­sa el­ler skär ut 25 ring­ar el­ler fyr­kan­ter. Lägg dem att jä­sa till dub­bel stor­lek på en plåt un­der plast el­ler bak­duk. Det tar ca 40 min.

3 Het­ta upp fri­tyr­ol­jan till 180°. Häll strö­soc­ker att dop­pa munkarna i på en as­siett. Fri­te­ra munkarna på bå­da si­dor tills de är gyl­le­ne. Vänd dem i soc­ker och låt dem se­dan sval­na.

4 Citronkräm med yu­zu: Blan­da sam­man soc­ker, ci­trussaft och äggu­lor i en ka­strull. Värm upp un­der om­rör­ning till 84°. När krä­men bör­jar tjock­na, ta av ka­strul­len från plat­tan och låt sval­na till rumstem­pe­ra­tur. Mixa se­dan ner smö­ret med mix­erstav. Häll upp på sprit­spå­se.

5 Ita­li­ensk ma­räng: Vis­pa upp ägg­vi­tor­na lätt i hus­hållsas­si­sten­tens bun­ke. Häll soc­ker och vat­ten i en ka­strull och ko­ka upp. Ko­ka soc­ker­la­gen till 121°. Häll la­gen i en tunn strå­le ner i ägg­vi­tor­na me­dan du vis­par på låg has­tig­het, vis­pa ma­räng­en suc­ces­sivt snab­ba­re och vis­pa den se­dan sval.

6 Sprit­sa in ci­tron­krä­men i munkarna. Top­pa med ita­li­ensk ma­räng, bränn av med en brän­na­re och top­pa med ri­vet ci­tron­skal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.