BRASSERIE MED PARTYSUG

Gourmet - - NYTT -

Som Ste­fa­no Ca­te­nac­ci sä­ger på an­nan plats i den­na tid­ning är det in­te helt en­kelt att dri­va hög­pro­fi­le­rad ita­li­ensk krog i Sve­ri­ge. Sålun­da har Cai­na flyt­tat ut från No­bis Ho­tel på Norr­malm­storg för att ge plats åt ett yng­re, mer par­ty­su­get kli­en­tel. Noi be­ty­der för­vis­so vi på ita­li­ens­ka, men den ku­li­na­ris­ka geo­gra­fin pe­kar den­na gång mot he­la Eu­ro­pa och ett brasserie i bar- och dj-vän­lig mil­jö. Köks­mäs­ta­ren Pe­der Andre­a­sen, häm­tad från Riche, kom­mer läg­ga myc­ket krut på sä­song­ens bäs­ta rå­va­ror. Men mest tror de på in­ter­na­tio­nellt dof­tan­de för­rät­ter, som den lätt halst­ra­de gul­fe­na­de ton­fis­ken ser­ve­rad med ing­e­fär­schi­li­dres­sing och fri­te­rad avo­ka­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.