SOTAD HAVSKRÄFTA MED ÄPPELVARIATION

Gourmet - - OPERAKÄLLAREN -

I det här re­cep­tet tar vi va­ra på ska­let från havs­kräf­tor­na och gör en välsma­kan­de fond att lyf­ta rät­ten med. Till­sam­mans med kräf­tan ser­ve­rar vi frä­scha Ingrid Ma­rie-äpp­len på tre sätt och de­ko­re­rar med ät­ba­ra blom­mor.

4 havs­kräf­tor

KRÄFT­FOND:

ska­len från kräf­tor­na 1 li­ten mo­rot 1 sel­le­ri­stjälk 2 vit­löks­klyf­tor 1 scha­lot­ten­lök 2 msk oliv­ol­ja, ex­tra ver­gi­ne 50 g smör 1 tsk to­mat­puré

PICK­LA­DE ÄP­PEL­SKI­VOR:

1 dl vat­ten 2 msk ät­tik­sprit, 12 % 4 msk strö­soc­ker 1 Ingrid Ma­rie-äpp­le

ÄP­PEL­PURÉ:

2 Ingrid Ma­rie-äpp­len 1 dl vat­ten 2 msk strö­soc­ker 1 tsk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger ½ krm salt ¼ krm vit­pep­par

ÄP­PEL­KLYF­TOR:

1 Ingrid Ma­rie-äpp­le 1 msk strö­soc­ker 1 msk smör 1 msk pres­sad ci­tronsaft

TILL DEKORATION:

2 msk ros­ta­de has­sel­nöt­ter 1 ask smör­gåskras­se ät­ba­ra blom­mor, t ex vi­o­ler

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

sil mix­erstav man­do­lin glas­burk med lock brän­na­re

1 Kräft­fond: Ska­la havs­kräf­tor­na och ta bort mag­säc­ken ur ska­len. Lägg stjär­tar­na åt si­dan. Hac­ka ska­len. Ska­la och tär­na mo­ro­ten. An­sa sel­le­rin och tär­na den. Ska­la och ski­va vit­lö­ken. Ska­la scha­lot­ten­lö­ken och hac­ka den fint.

2

Het­ta upp ol­jan och hälf­ten av smö­ret i en trak­tör­pan­na. Bryn kräftska­len, till­sätt to­mat­purén och häll på vat­ten så att det täc­ker. Bryn grön­sa­ker­na i res­ten av smö­ret. Vänd ner dem i havs­kräft­fon­den. Ko­ka upp, sänk värmen till låg och sjud 15 min. Skum­ma even­tu­ellt emel­lanåt.

3

Ta av pan­nan från värmen och låt fon­den vi­la 30 min. Si­la se­dan ner fon­den i en ren ka­strull. Ko­ka upp, sänk värmen till me­del och ko­ka tills 1 dl fond åter­står. Sma­ka av och ju­ste­ra krydd­ning­en med salt, pep­par och jung­fru­ol­ja.

4 Pick­la­de äp­pel­ski­vor:

Häll vat­ten, soc­ker och ät­tik­sprit i en li­ten ka­strull. Ko­ka upp och sänk värmen till låg. Sjud un­der om­rör­ning tills sock­ret lösts upp. Låt sval­na och kyl la­gen. Skär äpp­let i tun­na ski­vor på man­do­lin. Lägg i en glas­burk och häll på den kal­la la­gen. Lägg på lock och låt stå 1 tim­me.

5 Äp­pel­puré:

Ska­la äpp­le­na, skär dem i tär­ning­ar och lägg i en ka­strull. Häll på vatt­net och ko­ka upp. Sänk värmen till låg och sjud tills äp­pel­tär­ning­ar­na är mju­ka. Till­sätt sock­ret, mixa till en slät puré och smak­sätt med vi­nä­ger, salt och pep­par.

6 Äp­pel­klyf­tor:

Ska­la och skär äpp­let i små klyf­tor. Värm en stek­pan­na och strö ner sock­ret i pan­nan. När det bör­jar smäl­ta, lägg i äp­pel­klyf­tor­na och där­ef­ter smö­ret. När äp­pel­klyf­tor­na fått gyl­len­brun färg, rör ner ci­tronsaf­ten och ta av från värmen.

7 Ser­ve­ring:

Hac­ka has­sel­nöt­ter­na fint. För­de­la äp­pel­klyf­tor, äp­pel­puré och pick­la­de äp­pel­ski­vor på fy­ra tall­ri­kar. Bränn havs­kräft­stjär­tar­na med en brän­na­re och strö över salt och pep­par. Lägg upp dem på tall­ri­kar, strö över has­sel­nöt­ter, smör­gåskras­se och blom­mor. Av­slu­ta med att ring­la över havs­kräft­fon­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.