Vi­ner­na

Gourmet - - SAVOIE– ALPERNAS GÖMDA VINPÄRLA -

Je­an Per­ri­er et Fils vi­ner finns i Sve­ri­ge ge­nom im­por­tö­ren Qu­af­fab­le Wi­nes. På Sys­tem­bo­la­get finns Chig­nin Ber­ge­ron (nr 99099, 199 kr), som är ett vitt, fint fruk­tigt och gans­ka fyl­ligt vin av dru­van rous­san­ne. Do­mai­ne des Ar­do­i­siè­res re­pre­sen­te­ras av im­por­tö­ren Gran­de Bou­te­il­le, och vi­ner­na säljs på ut­val­da re­stau­rang­er samt via pri­va­tim­port ge­nom www.gran­de­bou­te­il­le.se. Ku­ri­o­sa i sam­man­hang­et är att när Michel Gri­sard, grun­da­ren av Ar­do­i­siè­res, nu gått i pen­sion är det fa­mil­jen Gi­achi­no som ta­git över Gri­sards förs­ta vin­gård, Prieu­re Saint Christop­he.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.