Snabb­fak­ta Sa­voie

Gourmet - - SAVOIE – ALPERNAS GÖMDA VINPÄRLA -

Vin­om­rå­det är 2 200 hek­tar stort och in­ne­fat­tar ap­pel­la­tio­ner­na AOP Sa­voie, AOP Rous­set­te de Sa­voie och AOP Seys­sel. Dess­utom görs mous­se­ran­de AOP Crè­mant de Sa­voie.

In­om ap­pel­la­tio­ner­na finns 20 cru-by­ar vars namn får skri­vas på eti­ket­ten, såsom Apre­mont, Chig­nin och Ar­bin.

Cir­ka 70 pro­cent av vi­ner­na är vi­ta.

23 oli­ka druvsor­ter an­vänds, de van­li­gas­te grö­na är jacquè­re, al­tes­se, chas­se­las och rous­san­ne. De van­li­gas­te blå är mon­deuse, ga­may och pi­not no­ir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.