Risot­to på en kvart

Gourmet - - NYTT -

Vem äls­kar in­te risot­to, men har trött­nat på att rö­ra runt i gry­tan ut­an up­pe­håll i 50 mi­nu­ter. Rädd­ning­en kan va­ra nä­ra, hos Kö­pen­hamnskrö­ga­ren El­vio Mil­le­ris eko­lo­gis­ka risot­tobland­ning­ar. Med sma­ker­na karl­jo­hans­svamp, tryf­fel och kro­närt­skoc­ka lo­var va­ru­mär­ket Il For­naio att va­ra klart på en kvart, nå­ja 17 mi­nu­ter. Till­sätt ba­ra vat­ten, oliv­ol­ja, par­me­san – och för­stås en skvätt vitt vin. Ri­set od­las av fa­mil­jen Pic­co i Pi­e­mon­te. Sig­no­re Mil­le­ri själv dri­ver kro­gen Era Ora, som 2017 ut­nämn­des till värl­dens bäs­ta ita­li­ens­ka re­stau­rang ut­an­för Ita­li­en. Risot­to­ri­set säljs i spe­ci­al­bu­ti­ker runt om i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.