BÄS­TA VIN­LIS­TA UT­SES

Gourmet - - NYTT -

Star Wi­ne List, saj­ten där du sö­ker vin på re­stau­rang, kom­mer i år att pri­sa Sve­ri­ges bäs­ta vin­lis­tor med nya ut­mär­kel­sen Star Wi­ne List of the Ye­ar. Vin­nar­na ut­ses av en ju­ry med bland and­ra Mi­scha Bil­ling, känd från TV4:s Sve­ri­ges Mäs­terkock, men som­me­li­e­rer och vi­näls­ka­re kan ock­så rös­ta fram si­na fa­vo­ri­ter. Ju­ryn be­dö­mer bland an­nat kva­li­tet, kvan­ti­tet och pris­vär­de, och i maj får vi ve­ta var lan­dets bäs­ta vin­lis­ta finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.