Cho­klad­lyx

Gourmet - - NYTT -

Den ex­klu­si­va cho­kla­den Go­di­va har ti­di­ga­re en­bart fun­nits till för­sälj­ning i eg­na bu­ti­ker samt på flyg­plat­ser. Nu lan­se­rar den bel­gis­ka cho­klad­till­ver­ka­ren en se­rie för den svens­ka mark­na­den. Go­di­va star­ta­de i Brys­sel 1926 men finns nu över he­la värl­den. Den mest kän­da flagg­skepps­bu­ti­ken lig­ger i New York. Den svens­ka se­ri­en in­ne­hål­ler smak­sat­ta cho­klad­ka­kor men ock­så en se­rie så kal­la­de mas­ter­pie­ces med fyll­da cho­kladpra­li­ner i tre oli­ka sma­ker: mörk cho­klad med ga­nache, ren mjölkcho­klad samt mjölkcho­klad med has­sel­nöt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.