nya no­ma

Gourmet - - CONTENTS -

René Red­ze­pis tre nya fisk­tan­kar re­vo­lu­tio­ne­rar sma­kupp­le­vel­sen när No­ma flyt­tat till ny adress.

Suc­cé tycks fort­fa­ran­de va­ra rät­ta or­det för Ea­ta­lys förs­ta sats­ning i Sve­ri­ge – på Bib­li­o­teks­ga­tan i Stock­holm. Så pass att den ita­li­enskt dof­tan­de mat­mark­na­den be­hö­ver ha dörr­vakt för att hål­la koll på publi­ken. Nu har kon­cep­tets tred­je krog öpp­nat, med tyd­li­ga vib­bar av vd Pel­le Lyd­mars för­flut­na. I lo­ka­len med en­tré mot Bib­li­o­teks­ga­tan, där de li­te upp­näst ös­ter­mal­mi­ga Sop­hi­es Bar och se­na­re Zink ti­di­ga­re hit­ta­des, tar nu Pri­ma plats. Fru­kost, brunch, lång cock­tail­lis­ta och hel­ger öp­pet till små­tim­mar­na ut­lo­vas. Pri­ma vill va­ra nå­got av Ea­ta­lys bu­si­ga lill­syr­ra, och för att hål­la löf­tet vid liv och hit­ta Pri­mas pro­fil har Ea­ta­ly vär­vat re­stau­rang­che­fer­na Sofia Eme­fors och Le­ni­ta Nils­son, den se­na­re från Punk Roya­le på Sö­der­malm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.