Mattias Kroon

Gourmet - - LEDARE -

Mattias Kroon är mat­skri­bent se­dan drygt 15 år till­ba­ka, ur­sprung­li­gen från Mal­mö men nu­me­ra bo­satt i Pa­ris. Han är re­dak­tör för kroggui­den www.hot­test­ta­bles.com och gast­ro­no­misk råd­gi­va­re till tv-pro­duk­tio­ner, fes­ti­va­ler, ho­tell och re­stau­rang­er. Nu­me­ra även pri­vatkock åt glups­ke so­nen Gustav, 3,5 år. I Gour­met har han skri­vit om i vil­ka pa­ri­sis­ka krog­kök det ko­kar som bäst just nu. Vil­ken ty­pisk fransk rå­va­ra kan du in­te le­va ut­an?

– Inäl­vor! Färs­ka och fi­na, lång­kok­ta el­ler has­tigt stek­ta i pan­na. Hjär­na, hjär­ta, mage, märg, nju­re och le­ver. Finns all­tid hos kvar­ters­slak­ta­ren och på de fles­ta tra­di­tio­nel­la kro­gar. Går att va­ri­e­ra oänd­ligt och fun­kar ut­märkt till sal­la­der och go­da vi­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.