Blanc des Mil­lé­naires – topp­vi­net i ny år­gång

Gourmet - - NYTT -

Det lil­la cham­pagne­hu­set Char­les Heid­sieck fort­sät­ter sitt se­ger­tåg över värl­den med si­na kva­li­tets­cham­pagner. Hu­set, med gam­la anor, fick ny äga­re 2011 och en ny­sats­ning star­ta­de. Topp­vi­net Blanc des Mil­lé­naires var länge av år­gång 1995, och först nu by­ter man år­gång, till 2004. Ett dra­ma­tiskt hopp, kan tyc­kas, som del­vis be­ror på hu­sets histo­ria men ock­så på prak­tis­ka or­sa­ker.

– Upp­skriv­na år­gång 1996 gjor­des i någ­ra tu­sen flas­kor, men vi tyck­te är­ligt ta­lat in­te att vi­net höll den stan­dard vi vil­le ha. Näs­ta topp­år, 2002, sat­sa­de vi allt vin på ”hu­scham­pagnen” Brut Ré­ser­ve. När se­dan 2004 dök upp var allt på plats, och det känns nu rik­tigt kul att änt­li­gen få pre­sen­te­ra en ny Blanc des Mil­lé­naires, sä­ger hu­sets ta­les­man Step­hen Le­roux.

Nya år­gång­en av Blanc des Mil­lé­naires fick topp­be­tyg (19,5 p) av Gour­met när det lan­se­ra­des i mars till­sam­mans med hu­sets nya Vin­tage, 2006 (18,5 p). Bå­da vi­ner­na lä­ser du mer om på vin­si­dor­na läng­re fram i tid­ning­en.

Yt­ter­li­ga­re två ny­he­ter pre­sen­te­ras av Char­les Heid­sieck. Dels är det Vin­tage Rosé 2005, som lan­se­ras ef­ter 2006:an, ef­tersom det är en år­gång som be­hö­ver tid. Dels är det världs­ny­he­ten Blanc de Blancs, som vi kom­mer att se på den svens­ka mark­na­den i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.