BARLEY WATER MED HAV­TORN

Gourmet - - POPPAT -

Det sägs att vår gam­le kung, Gustav VI Adolf, tyck­te myc­ket om den här upp­fris­kan­de dryc­ken med här­lig smak av ci­tron och ho­nung. Här har vi för­stärkt den yt­ter­li­ga­re med hav­torn. Ser­ve­ra dryc­ken väl kyld och gär­na med is­bi­tar. 2,4 li­ter fär­dig dric­ka 1 dl korn­gryn 1 ¼ li­ter vat­ten 5 ci­tro­ner 2 li­ter vat­ten ½ dl fly­tan­de ho­nung 2−3 msk hav­tornspuré (mix­a­de och

pas­se­ra­de hav­torns­bär) DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: rot­frukt­s­ska­la­re

1

Häll korn­gryn och vat­ten i en ka­strull. Ko­ka upp, ta av från vär­men och låt sval­na. Si­la bort korn­gry­nen och spa­ra vatt­net.

2

Tvät­ta ci­tro­ner­na no­ga och ska­la av det yt­ters­ta, gu­la ska­let med rot­frukt­s­ska­la­re. Pres­sa ut saf­ten. Lägg skal och saft i en ka­strull och häll på 2 li­ter vat­ten. Till­sätt det spa­ra­de korn­gryn­s­vatt­net.

3

Ko­ka upp, ta av från vär­men och till­sätt ho­nung­en. Låt dryc­ken sval­na, si­la bort ci­tronska­len och smak­sätt med hav­tornspuré. Kyl dryc­ken fö­re ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.