KOKT OXBRINGA MED PERSILJESKY OCH PEPPARROT

Gourmet - - SPILL -

Ox­bring­an krä­ver någ­ra tim­mar i gry­tan, men re­sul­ta­tet blir väl värt att vän­ta på. Du kan til­la­ga köt­tet da­gen in­nan det ska ätas. Lägg det då i press i kyl över nat­ten och värm det i kokspa­det. Här tilla­gar vi färsk oxbringa, men rät­ten blir ock­så god med rim­mad.

4 per­so­ner

1 kg oxbringa 1 mo­rot 1 pur­jo­lök 1 gul lök 1 la­ger­blad

TILL SER­VE­RING:

1 msk smör 1 kru­ka per­sil­ja, 20 g kokt po­ta­tis ri­ven pepparrot

1 Ska­la och an­sa mo­rot, pur­jo­lök och lök. Skär dem i mind­re bi­tar. Lägg köt­tet i en ka­strull till­sam­mans med grön­sa­ker och rot­fruk­ter och fyll på med vat­ten så det täc­ker.

2 Ko­ka upp, sänk vär­men till låg och sjud 2–3 tim­mar. Köt­tet ska släp­pa från en gaf­fel när du stic­ker in den och näs­tan fal­la sön­der. Ta upp det fär­di­ga köt­tet och skär upp tvärs över fib­rer­na vid ser­ve­ring.

3 Si­la bul­jong­en och rör ner smö­ret. Mixa den med hälf­ten av per­sil­jan. Ser­ve­ra med kokt po­ta­tis, res­ten av per­sil­jan och ri­ven pepparrot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.