ÄN­NU MERA MYLLYMÄKI

Gourmet - - NYTT BOK -

Med sin sjät­te kok­bok bör­jar Tom­my Myllymäki, trots att han ba­ra just fyllt 40, bli en kok­boks­gi­gant. Sop­pa, po­tage & bul­jong (Na­tur & Kul­tur) tar vid med ett kon­se­kvent te­ma, på sam­ma sätt som han gjort med bland an­nat Så­ser och Sal­lad. I den nya boken läggs grun­den till fa­sci­na­tio­nen för sop­pan re­dan hos mor­mor på som­mar­lo­ven i Fin­land. Se­dan bär det iväg: från mam­mas grön­saks­sop­pa till mo­der­na asi­a­tis­ka krydd­ning­ar. Men i Sop­pa, po­tage & bul­jong finns för­stås fly­tan­de fö­da i al­la si­na for­mer. Av­del­ning­en med po­tage skul­le in­te minst kun­na fun­ge­ra som fin fö­re­bild för de ge­ne­ra­tio­ner svens­ka fö­re det­ta skolung­ar som fått sin lunch för­störd av ett oför­stå­en­de storkök. För även om Tom­my Myllymäki de­fi­ni­e­rar or­det som en sop­pa med mo­si­ga grön­sa­ker är det hart när omöj­ligt att sä­ga nej till hans rot­sel­le­ri-po­tage, top­pad med lag­rad gruyè­re, gräslök, raps­ol­ja och sol­roskär­nor. Ett ex­tra plus för Char­lie Drev­stams fo­ton, som ska­par det där lil­la ex­tra mat­su­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.