I Efvas tapp­ning

Gourmet - - NYTT -

Mack­my­ra och smyc­kes­konst­nä­ren Efva Att­ling har till­sam­mans ska­pat Mo­ment Efva, en mal­twhis­ky lag­rad på björkvins­fat.

– Jag är en whis­ky lo­ver och är otro­ligt glad över att ha fått möj­lig­he­ten till sam­ar­be­tet. Jag vil­le kom­plet­te­ra den med en li­te run­da­re smak, be­rät­tar Efva.

Mo­ment Efva har en spe­ci­al­de­sig­nad kork sig­ne­rad konst­nä­ren och whiskyn finns i Sys­tem­bo­la­gets be­ställ­nings­sor­ti­ment, kos­tar 1 249 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.