10 000 flas­kor ...

Gourmet - - NYTT -

… gör brygg­mäs­ta­re Ri­chard Bengts­son på Spendrups av sitt se­nas­te öl Ma­ri­estads Strong Ale – som dess­utom är al­ko­hol­fritt!

– Jag in­spi­re­ras av hur sam­häl­let ut­veck­las, och det är spän­nan­de att se att allt fler väl­jer al­ko­hol­fritt. Där­för vill jag kun­na er­bju­da ett or­dent­ligt smak­rik öl i den al­ko­hol­fria ka­te­go­rin, sä­ger Ri­chard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.