Smak­sen­sa­tion

Gourmet - - NYTT -

År­gång 2014 var en tuff ut­ma­ning i många ita­li­ens­ka om­rå­den. Så tuff att en del vin­ma­ka­re val­de att gå nya vägar med si­na vi­ner. Som Bion­di-San­ti i Mon­tal­ci­no, som slo­pa­de hu­vud­vi­net Bru­nel­lo di Mon­tal­ci­no det­ta år.

Al­la des­sa dru­vor gick istäl­let till 2014 Ros­so di Mon­tal­ci­no Fa­scia Ros­sa, som nu finns på Sys­tem­bo­la­get för 559 kro­nor. Det­ta är sma­kupp­le­vel­se utö­ver det van­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.