Est­ländskt till havs

Gourmet - - NYTT -

Est­länds­ke Pe­e­ter Pi­hel är koc­ken bakom Tal­link Sil­jas nya Menu Nor­dic. Pe­ter har ti­di­ga­re ar­be­tat på Fä­vi­ken Ma­ga­si­net och dri­ver nu Kot­ze­bue Ba­ke­ry i Tal­linn. Menyn är tilläg­nad Est­lands 100-års­ju­bi­le­um och in­ne­hål­ler est­länds­ka smaker la­ga­de av in­gre­di­en­ser från na­tu­ren. För ve­ge­ta­ri­a­ner finns en spe­ci­ellt fram­ta­gen tre­rät­ters­me­ny med bland an­nat svart­rot, jord­ärt­skoc­kor och grönkål som bä­ran­de in­gre­di­en­ser. Menu Nor­dic ser­ve­ras just nu på des­ti­na­tio­ner mel­lan Stock­holm och Tal­linn samt Helsing­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.