ERIK VI­DE­GÅRD

Gourmet - - VIDEGÅRDS VÄRLD -

Gör: Krogä­ga­re. Dri­ver re­stau­rang Vi­de­gård till­sam­mans med Stu­re­plans­grup­pen. Har även lunch­kro­gen Re­bel

Kit­chen i Väl­ling­by Cent­rum. Bak­grund: Ljud­tek­ni­ker och tur­né­le­da­re för mäng­der av svens­ka rock­band. Bar­nis­se på klub­ben Alex­an­dra som 18-åring, blev käl­lar­mäs­ta­re på Gyl­de­ne Fre­den när han fyll­de 24, där­ef­ter käl­lar­mäs­ta­re, hov­mäs­ta­re och köks­chef på mäng­der av kro­gar. Var även med om att öpp­na krogarna Vi­de­gård, East, Halv trap­pa och nu Vi­de­gård i Stu­re­gal­le­ri­an. Har även va­rit tv-kock, gast­ro­no­misk kon­sult, med­ver­kat i Koc­kar­nas kamp och Årets Kock-ju­ryn och har skri­vit en mängd kok­böc­ker, bland an­nat Mo­dern asia

tisk mat, Ät mig! och Fa­cing he­a­ven: Väl­kom­men till sichu­an­kö­ket. Ål­der: 58. Bor: Ös­ter­malm i Stock­holm. Fa­milj: Tre barn, varav två dött­rar som ar­be­tar i ser­vicen på Vi­de­gård, och två barn­barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.