ERIKS 5 TIPS

Gourmet - - SPILL -

- Sop­sor­te­ra så gott det går. - Stir­ra dig in­te blind på bäst-fö­re­da­tum, ut­an luk­ta, sma­ka och tit­ta in­nan du släng­er nå­got. - Var för­sik­tig med att stor­hand­la. Det blir lätt att man kö­per dub­belt el­ler att nå­got lig­ger kvar längst in i ky­len. - Ät upp res­ter­na. - An­vänd fry­sen mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.