Noé­mia de Pa­ta­go­nia

Gourmet - - VINNYTT -

Hans Vin­ding-Di­ers är född i Stel­len­bosch med danskt på­brå. Trots den ringa ål­dern av 48 år har han hun­nit med 50 skör­dar i sitt liv, tack va­re ar­be­te på bå­de nor­ra och söd­ra halv­klo­tet. Nu har han emel­ler­tid sla­git sig ner i Pa­ta­go­ni­en i söd­ra Ar­gen­ti­na, där han gör si­na vi­ner vid Rio Ne­gro, i ett öken­torrt men re­la­tivt svalt kli­mat. Till­sam­mans med No­e­mi Ma­ro­ne Cin­za­no dri­ver han Noé­mia de Pa­ta­go­nia, där de bå­da ar­be­tar hårt med att hit­ta om­rå­dets äk­ta ut­tryck i vi­ner som A Li­sa och J Al­ber­to, som lan­se­ras i ok­to­ber.

Noé­mia de Pa­ta­go­nia är en av värl­dens syd­li­gast be­läg­na vin­går­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.