Färg­klick

Gourmet - - NYTT INREDNING -

År 1933 till­ver­ka­de Al­fon­so Bi­a­let­ti den förs­ta Bi­a­let­ti Mo­ka Sto­ve­top Es­pres­so Ma­ker. Årets Li­mi­ted Edi­tion he­ter Mo­ka Tri­co­lo­re och är i ita­li­ens­ka fär­ger­na rött, grönt och sil­ver. Kom­mer i bå­de tre och sex kop­pars stor­lek, kos­tar från 650 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.