Retro­kök

Gourmet - - NYTT INREDNING -

Kö­ket Hvi­lan från Åras­löv Kök till­ver­kas i Skå­ne, är byggt i mas­sivt trä och måt­tan­pas­sas ef­ter be­hov. Kö­ket har en 22 mm mas­siv stom­me med ett stå­en­de ram­verk mel­lan luc­kor­na på 44 mm. Luc­kan är över­fal­sad, vil­ket be­ty­der att hal­va luc­kan lig­ger in­nan­för stom­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.