UL­LE­VI

Hästsport - - UPPLAGT FÖR... -

Hu­vud­a­re­na för täv­ling­ar­na. På are­nan mitt i cen­tra­la Gö­te­borg har det ar­ran­ge­rats VM, EM i bå­de fot­boll och fri­id­rott, jät­te­li­ka kon­ser­ter och körts oli­ka mo­tor­täv­ling­ar. Inge­mar Jo­hans­son var här och box­a­des och det har spe­lats ut­om­hus­mat­cher i ishoc­key. Nu in­tar ridspor­ten jät­te­a­re­nan. Ul­le­vi kom­mer att de­las av, med en täv­lings- och en upp­värm­nings­del, så maxka­pa­ci­te­ten stan­nar vid 27 000 åskå­da­re. Dres­syr- och hopp­täv­ling­ar­na av­görs här, bå­de i hu­vud­klass och i U25.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.