PAR­A­DRES­SYR – SÅ DE­LAS DE TÄV­LAN­DE UPP

Hästsport - - STOR EM-GUIDE -

GRAD I Ryt­ta­re med all­var­li­ga funk­tions­ned­sätt­ning­ar som på­ver­kar ben, ar­mar och bål. An­vän­der of­tast rull­stol. Dres­syr­pro­gram helt i skritt.

GRAD II Ryt­ta­re med kraf­tigt ned­satt bål­funk­tion och mi­ni­malt ned­satt funk­tion i ar­mar­na, el­ler mått­lig ned­satt funk­tion i bål, ben och ar­mar. An­vän­der of­tast rull­stol. Ri­der rö­rel­ser i skritt och trav.

GRAD III Ryt­ta­re med kraf­tigt ned­satt funk­tion i bå­da be­nen och li­ten el­ler ing­en ned­sätt­ning i bå­len, el­ler mått­ligt ned­satt funk­tion i bå­len, be­nen och ar­mar­na. En del an­vän­der rull­stol.

Ri­der ett pro­gram i skritt och en läng­re trav­del.

GRAD IV Ryt­ta­re med kraf­tigt ned­satt funk­tion i bå­da ar­mar­na el­ler en mått­ligt ned­satt funk­tion i bå­de ar­mar och ben. Även kort­väx­ta och syn­ska­da­de täv­lar i den här gra­den. De fles­ta be­hö­ver in­te rull­stol. Ri­der i skritt, trav och ga­lopp.

GRAD V Ryt­ta­re med nå­got ned­satt mus­kel­styr­ka el­ler rör­lig­het i ena el­ler bå­da ar­mar­na/be­nen, al­ter­na­tivt med av­sak­nad av ena ar­men el­ler be­net. Även syn­ska­da­de täv­lar i grad V. Pro­gram i skritt, trav och ga­lopp med en del me­delsvå­ra rö­rel­ser.

BE­DÖM­NING Sam­ma som i an­nan dres­syr med po­äng från ett till tio.

ATT TÄN­KA PÅ För att in­te skräm­ma häs­tar­na ska publi­ken in­te ap­plå­de­ra, ut­an vif­ta med hän­der­na för att vi­sa sin upp­skatt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.