DE HÄR GOD­KÄN­NER AVELS­HINGS­TAR

Le­da­mö­ter­na i avels­vär­de­rings­nämn­den

Hästsport - - HENNES & MALIN -

Christi­na Ols­son, ord­fö­ran­de, hu­vud­do­ma­re ex­te­ri­ör Frenk Jes­pers, hu­vud­do­ma­re gång­ar­ter

Mi­kael No­lin, hu­vud­do­ma­re hopp­ning

Ma­le­na Be­hring, ve­te­ri­när

Em­ma Thorén Hell­sten, SWB:s avels­le­da­re, ­ad­mi­nist­ra­tivt an­sva­rig

Pi­e­ter Kersten, sport­re­pre­sen­tant hopp­ning Bo Jenå, sport­re­pre­sen­tant gång­ar­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.