Man åta­las ef­ter stöl­der på id­rotts­an­lägg­ning­ar

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En man i 30-års­ål­dern åta­las för två stöl­der mot id­rotts­an­lägg­ning­ar i Fal­ken­bergs kommun. Bå­da stöl­der­na sked­de un­der ett dygn i maj för­ra året. På Fal­ken­bergs mo­tor­ba­na stals ett bil­bat­te­ri ur en con­tai­ner till­hö­ran­de Var­bergs Au­to­mo­bi­le Club. I Vin­bergs sport­hall var det blan­da­de mat­va­ror som för­svann till ett vär­de av när­ma­re 3 000 kro­nor till­hö­ran­de Vin­bergs IF, en sum­ma man ock­så krä­ver i ska­de­stånd. Den miss­tänk­te man­nen ne­kar till bå­da brot­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.