Av­tal bor­gar för lugn lö­ne­rö­rel­se

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

AR­BETS­MARK­NAD. Lö­ne­av­ta­let in­om in­du­strin är klart. De är först ut och ger lö­neök­ning­ar på 6,5 pro­cent på tre år och på­ver­kar lö­ne­ut­veck­ling­en på he­la ar­bets­mark­na­den.

– Det här bor­de ge en lugn av­tals­rö­rel­se, sä­ger LO:S av­tals­sek­re­te­ra­re Tor­björn Jo­hans­son.

– Fram­för allt är det låg­lö­ne­sats­ning­en som vi är nöj­da med, sä­ger han.

För ar­bets­gi­var­na blev det aning­en för dyrt, an­ser Tek­nik­fö­re­ta­gens för­hand­lings­chef An­ders Wei­he:

– Vi ha­de ve­lat väx­la ner lö­neök­nings­tak­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.