Så myc­ket kan jag sä­ga att det stär­ker åta­let.

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Åkla­ga­re MAGNUS BERGGREN till SR P4 Upp­land. Un­der på­gåen­de rät­te­gång har po­li­sen fått till­gång till den film som sän­des på so­ci­a­la me­di­er un­der den upp­märk­sam­ma­de Fa­ce­book-våld­täk­ten i Uppsa­la. Tre unga män står åta­la­de för våld­täk­ten mot en kvin­na i Uppsa­la den 22 ja­nu­a­ri. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.