Åter­vun­nen ra­ket upp­skju­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■RYMDEN. Rymd­fö­re­ta­get Spa­ce X har nu skju­tit upp och lan­dat sin förs­ta åter­vun­na ra­ket. Upp­skjut­ning­en sked­de från Cape Ca­na­ve­ral i Flo­ri­da. Det uni­ka är att den 70 me­ter höga startra­ke­ten, det förs­ta ra­ketste­get, an­vän­des på nytt för att skic­ka upp en kom­mu­ni­ka­tions­sa­tel­lit i om­lopps­ba­na.

Ef­ter att ha läm­nat sa­tel­li­ten åter­vän­de ra­ketste­get till jor­den igen och lan­da­de på en platt­form i ha­vet, och kan där­med kom­ma att skju­tas upp en tredje gång. (TT)

FO­TO: CRAIG BAILEY/FLO­RI­DA TODAY/AP

Spa­ce X-ra­ke­ten Fal­con 9 skjuts upp vid Ken­ne­dy Spa­ce Cen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.