Hem­ma från Nord­ko­rea igen

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■MALAYSIA/NORD­KO­REA. Nio ma­lay­sis­ka med­bor­ga­re som ti­di­ga­re väg­rats läm­na Nord­ko­rea har nu kom­mit hem, se­dan Ku­a­la Lum­pur gått med på att skic­ka Kim Jong­nams kropp till Pyon­gy­ang.

Den nord­ko­re­ans­ke dik­ta­torn Kim Jong Uns halv­bror Kim Jong­nam, som lev­de i ex­il, mör­da­des med nerv­gift i Malaysia och en di­plo­ma­tisk kris följ­de mel­lan de två län­der­na.

De nio, tre an­ställ­da på am­bas­sa­den och fa­mil­je­med­lem­mar, togs emot på flyg­plat­sen av lan­dets ut­ri­kesmi­nis­ter Ani­fah Aman. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.