Skel­l­ef­teå ny­sat­sar på dam­lag

Hallands Nyheter - - Sporten -

ISHOC­KEY: För nio år se­dan la­de Skel­l­ef­teå ned sitt dam­lag som spe­la­de i då­va­ran­de riks­se­ri­en i ishoc­key – nu gör klub­ben en nystart i sam­ar­be­te med Cle­mensnäs.

”Vi vill he­la ti­den ut­veck­la för­e­ning­en och tar nu näs­ta steg med dam­verk­sam­he­ten. Det är en lång­sik­tig sats­ning för att ut­veck­la hoc­keyn i Norr- och Väs­ter­bot­ten”, sä­ger klubb­di­rek­tö­ren Pea Is­ra­els­son i ett press­med­de­lan­de.

Skel­l­ef­teå kom­mer att ta över re­pre­sen­ta­tions­la­get, som spe­la­de i di­vi­sion 1 den gång­na sä­song­en, och flick­verk­sam­he­ten kom­mer att lig­ga kvar i Cle­mensnäs. Mål­sätt­ning­en på lång sikt är att ta sig upp i SDHL, fö­re det­ta riks­se­ri­en.

Skel­l­ef­teå har fått hård kri­tik un­der flera år för att klub­ben – som på herr­si­dan nått sex ra­ka Sm-fi­na­ler mel­lan 2011 och 2016 – in­te ve­lat sat­sa på dam­lag. För­e­ning­en har upp­gett eko­no­mis­ka or­sa­ker som skäl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.