Trä­na­ren hop­par av fö­re slut­spe­let

Hallands Nyheter - - Sporten -

HAND­BOLL: Kristi­an­stad är klart för hand­bolls­slut­spel. Då hop­par trä­na­ren Ste­fan Wall av. Skä­let: sam­ar­bets­pro­blem med klub­ba­sen Sten Rav­hed. – Jag och Sten kom­mer in­te över­ens. Det är jät­te­många sa­ker som lig­ger ba­kom, men för spe­lar­nas skull får vi ta det ef­ter slut­spe­let, sä­ger Wall till Kristi­an­stads­bla­det. Den för­re trä­na­ren Lennarth Eb­binge tar över till­fäl­ligt. Ta­belltvå­an i dam­li­gan SHE, Lu­gi, val­de att få mö­ta Kristi­an­stad i kvarts­fi­nal­spe­let som in­leds den 8 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.