Böl­jan star­kast i mål­rikt der­by

Böl­jan ös­te in mål i förs­ta halv­lek. Men ef­ter pa­us kom of­fen­siv­lus­tan av sig. – En tuff match, men vi gjor­de det bra, sa Wil­ma Pers­son Gullqvist.

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Ar­ton­å­ring­en som snart fyl­ler nit­ton, har ett smek­namn som hän­vi­sar till en ti­di­ga­re Odd­set-re­klam, spe­la­de he­la mat­chen och vass of­fen­sivt.

– Hör­nan kom jag knappt ihåg, men and­ra må­let då viss­te jag var jag skul­le läg­ga in den, sa ”PG”.

HON DUN­KA­DE UPP 1-0 i hö­gerkrys­set på Wil­ma Ry­dells hör­na och sprang ock­så i djupled och ser­ve­ra­des av Ida Lin­dqvist fram till 3-1 en ren och skär Tvåå­kers If­kom­bi­na­tion.

– Vi tap­pa­de många spe­la­re i Tvååker och jag kän­de att jag var tvung­en att hit­ta nya ut­ma­ning­ar, sa Wil­ma Pers­son Gullqvist som gör sin and­ra sä­song i Böl­jan.

Ra­dar­part­nern på topp, Ena Mu­jd­zic, vil­le in­te va­ra säm­re. Kväl­lens tju­si­gas­te mål var 2-0 som hon ky­ligt lob­ba­de i väns­ter­krys­set.

Hal­mi­as Ma­til­da Ols­son, som även väx­el­spe­lar med all­svens­ka Vitt­sjö, re­du­ce­ra­de till 1-2 men Böl­ja fort­sat­te trum­ma på när Ma­til­da Jo­hans­son dribb­la­de, sköt och tog egen re­tur - samt en snygg bredsi­da av Mu­jd­zic fram till 5-1 på Eb­ba An­ders­son in­spel.

– När vi hö­jer vår press hit­tar vi vårt of­fen­si­va spel och gör många fi­na mål. Men i and­ra kom vi på ”mel­lis” och då är Hal­mia för boll­skick­li­ga, sa coachen Ma­ria Nils­son.

BÖL­JAN TRYCK­TES till­ba­ka och fick in­te stopp på Jessica Jing­blad som re­la­tivt en­kelt fick re­du­ce­ra två gång­er om.

Än­då kan man ti­tu­le­ra sig bäst i mel­lers­ta Halland. Wil­ma Pers­son Gullqvist ser fram emot se­rie­pre­miä­ren i Eli­tet­tan.

– Al­la möj­lig­he­ter finns, men det är svårt att hur det går men vi tror på la­get, sa Wil­ma som till var­dags är van att ryc­ka ut - även ut­an­för fot­bolls­pla­nen.

– JAG PLUG­GAR till brand­man och med fot­bol­len blir det sju, åt­ta trä­ning­ar i vec­kan.

Ma­ria Nils­sons gäng mö­ter Rös­sö i gen­re­pet näs­ta helg.

– För­hopp­nings­vis kan vi få spe­la där bor­ta. El­ler i al­la fall på gräs, sa Ma­ria och blic­ka­de mot Fal­con Al­kol­fri Are­na.

Bild: RO­BERT BOMAN/FALKENBERGSBILD.SE

MÅL­RIKT DER­BY. Böl­jan, här med två­måls­sky­ten Wil­ma Pers­son Gullqvist, vann der­byt mot Hal­mia med he­la 5-3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.