Ar­se­nal–man­ches­ter Ci­ty

Hallands Nyheter - - Sporten: Internationell Fotbollshelg -

Även sön­da­gen bju­der på en oer­hört vik­tig match i Pre­mi­er Le­a­gues topp­strid. Ar­se­nal har tril­lat ner till sjät­te plats ef­ter en be­dröv­lig pe­ri­od med fy­ra för­lus­ter på de fem se­nas­te mat­cher­na. Arsè­ne Weng­ers man­nar bru­kar dock ha svårt mot öv­ri­ga topp­lag och tre­an Man­ches­ter Ci­ty, som vann höst­mö­tet på Eti­had Sta­di­um med 2–1,

hop­pas kun­na be­fäs­ta sin Cham­pi­ons Le­a­gue-plats yt­ter­li­ga­re med ett bra re­sul­tat här.

I mor­gon 17.00, Via­sat Sport Pre­mi­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.