Ca­mil­la Läck­berg sig­ne­rar på Gekås

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

Ca­mil­la Läck­berg är ak­tu­ell med den ti­on­de de­len i Fjäll­bac­ka­se­ri­en som ut­kom­mer på fre­dag. När hon ska sig­ne­ra boken ”Häx­an” för förs­ta gång­en har hon valt bort Stock­holm. I stäl­let kom­mer hon till Gekås i Ul­la­red, där hon kom­mer va­ra på plats den 7 april.

– Jag väl­jer att åka till Gekås för att Ul­la­red är folk­ligt. Jag äls­kar det folk­li­ga. Äls­kar Ul­la­red, sä­ger Ca­mil­la Läck­berg om be­slu­tet.

LÄSARNA KAN I ”Häx­an” på nytt föl­ja po­li­sen Pa­trik Hed­ström och för­fat­ta­ren Eri­ca Falck. När fy­ra­å­ri­ga Lin­nea för­svin­ner från en gård ut­an­för Fjäll­bac­ka stäl­ler Fjäll­bac­ka­bor­na upp i sö­kan­det ef­ter flic­kan. För 30 år se­dan för­svann en an­nan li­ten flic­ka från sam­ma gård och Ta­nums­he­de­po­li­sen bör­jar un­der­sö­ka om de två fal­len har nå­got sam­band.

LÄCK­BERG HAR TI­DI­GA­RE be­sökt Ul­la­red - då för att cam­pa och shoppa. Un­der som­ma­ren 2014 var hon till­sam­mans med ett gäng mam­mor och en stor ska­ra barn ute på cam­ping­tu­ren ”Milfs on tour”. Då gjor­de de bland an­nat ett stopp på Gekås och be­sök­te Ro­bert Wells i Fal­ken­berg.

Bild: MAGNUS RAGNVID

UL­LA­RED NÄS­TA. Gekås får kän­dis­be­sök den 7 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.