Lai­la Bi­a­li Trio till Halland

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Halland gäs­tas av en in­ter­na­tio­nell jazzpi­a­nist och sång­ers­ka. Lai­la Bi­a­li trio upp­trä­der den 4–8 april.

Lai­la Bi­a­li har röt­ter­na i Ka­na­da och kan i dag ses på rik­tigt sto­ra sce­ner och fes­ti­va­ler, som Car­ne­gie Hall, North Sea Jazz Fes­ti­val och To­kyo Cot­ton Club. Hon har bland an­nat spe­lat med Sting och Suzanne Ve­ga.

Lai­la Bi­a­li ar­be­tar myc­ket med att mixa pop- och jazz­mu­sik. 2015 släpp­te hon sitt förs­ta al­bum med ori­gi­nal­mu­sik: ”House of ma­ny rooms”.

Nu kom­mer hon till Halland och spe­lar på Halm­stads Stads­bib­li­o­tek den 4 april, Bru­ket i Var­berg den 5 april, Kungs­bac­ka te­a­ter den 6 april, Fal­ken­bergs Strand­bad den 7 april och Os­becks­gym­na­si­et i La­holm den 8 april.

Bild: PRESSBILD

PÅ IN­GÅNG. Lai­la Bi­a­li tur­ne­rar i Halland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.