Dröm­men: Beyon­cé i Le­jon­kung­en

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Från bidrott­ning till le­jondrott­ning – vad sägs om Beyon­cé i rol­len som Na­la i Le­jon­kung­en? Att su­per­stjär­nan ska ta sig an rol­len i spel­films­ver­sio­nen av Dis­ney­klas­si­kern är åt­minsto­ne re­gis­sö­ren Jon Favreaus högs­ta dröm, skri­ver bransch­tid­ning­en Va­ri­e­ty.

Tid­ning­en un­der­stry­ker att ingen­ting är klart, men att Beyon­cé är film­bo­la­gets första­handsval och att rol­len, som är en av någ­ra renod­la­de röst­rol­ler i fil­men, an­pas­sas ef­ter hen­nes gra­vi­di­tet om hon tac­kar ja.

Klart se­dan ti­di­ga­re är dä­re­mot att Do­nald Glo­ver spe­lar rol­len som le­jo­net Sim­ba samt att Earl Jo­nes spe­lar Mu­fa­sa, sam­ma roll som han gjor­de i det teck­na­de ori­gi­na­let från 1994. Det är dä­re­mot in­te känt när ny­ver­sio­nen är tänkt att gå upp på bio. (TT)

Bild: MATT SAYLES

DROTT­NING. Ska Beyon­cé spe­la Na­la i Le­jon­kung­en?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.