Skru­vad fa­bel om sam­ti­den

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

”Ani­mals” är ani­me­rad vux­en­hu­mor om li­vet. Phil Ma­ta­re­se och Mi­ke Lu­ci­a­no har ska­pat se­ri­en om New Yorks till­tuf­sa­de va­rel­ser – de kär­leks­kran­ka råt­tor­na, köns­för­vir­ra­de du­vor­na och livs­kri­san­de lös­sen. Sä­song två släpp­tes 18 mars och in­leds med ett tri­ang­eld­ra­ma som ut­spe­lar sig i ett la­bo­ra­to­ri­um där råt­tor­na Mi­ke och Phil be­fin­ner sig. Vi mö­ter ock­så två löss som fi­lo­so­fe­rar me­dan de sit­ter på en apas rygg och en alg som tviv­lar på sin ex­istens. HBO NOR­DIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.