The com­pa­ny you keep

DRA­MA

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Gran­ne (Su­san Sa­ran­don) grips. Ad­vo­kat (Ro­bert Red­ford) blir in­dra­gen i tu­rer­na kring ett bank­rån med död­lig ut­gång på 1970-ta­let. In­tres­sant om ett näs­tan okänt ka­pi­tel i USA:S mo­der­na histo­ria. (USA, 2012) TV423.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.