Fak­ta: Pri­ser för bad i Var­berg och Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Ung­do­mar (un­der 20 år): Gra­tis.

* Pen­sio­nä­rer: 5 kro­nor per dag, 20 kr per vec­ka el­ler 100 kr per år.

* Öv­ri­ga: 10 kro­nor per dag, 40 kr per vec­ka el­ler 200 kr per år.

* Be­tal­ning kan ba­ra ske kon­tant el­ler med swish (ej kon­to­kort).

* Om kon­trol­lan­ter­na upp­täc­ker en fus­ka­re blir straf­fet ett års­kort för dub­belt pris (al­la över 20 år) re­spek­ti­ve 100 kro­nor (ung­do­mar).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.