VÄ­DER

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Nu är det gans­ka så skönt på da­gar­na, tio gra­der vän­tas det bli un­der da­gen. Dess­utom kom­mer so­len tro­ligt­vis vi­sa sig gans­ka så myc­ket, en rik­tigt här­lig mån­dag helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.