Slags­mål i Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Strax ef­ter 3-ti­den upp­stod ett slags­mål mel­lan två män i 40-års­ål­dern i cen­tra­la Fal­ken­berg. Po­li­sen åk­te dit, och på plats upp­rät­tar bå­da varsin an­mä­lan mot varand­ra. Bå­da är miss­tänk­ta för miss­han­del. Ing­en ska­da­des all­var­ligt i sam­band med hän­del­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.