De­mon­stran­ter av­hys­ta

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■RYSSLAND. Ef­ter upp­rop i so­ci­a­la me­di­er om att ska­pa om­fat­tan­de stör­ning­ar i om­rå­det runt Kreml i Moskva i går var po­li­sen väl för­be­redd. När hu­ga­de de­mon­stran­ter började dy­ka upp av­hys­tes de gans­ka om­gå­en­de.

Ett 30-tal per­so­ner greps nä­ra Tri­umf­tor­get, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån In­ter­fax. Tv-bil­der vi­sa­de att en buss ha­de körts fram för att trans­por­te­ra bort even­tu­el­la fridstö­ra­re.

Myn­dig­he­ter­na i Moskva har in­lett en för­un­der­sök­ning om upp­ma­ning att stö­ra den all­män­na ord­ning­en. (TT)

FOTO: PAVEL GOLOVKIN/AP

Grip­na pla­ce­ra­des i en po­lis­buss för att trans­por­te­ras bort från Tri­umf­tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.