Po­li­sen vill ha mer mi­li­tär­hjälp

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BROTT. Po­li­sen vill kun­na ta mer hjälp av mi­li­tä­ren för att skyd­da och be­va­ka all­män­na plat­ser vid stör­re terror­dåd.

– Det är helt krasst så att vi har för få po­li­ser för att kun­na gö­ra det, sä­ger Jo­nas Hy­sing, chef för na­tio­nellt tak­tiskt råd vid po­li­sen.

Bak­grun­den är bland an­nat de ko­or­di­ne­ra­de ter­ror­at­tac­ker­na i Brys­sel och Pa­ris.

Frå­gan un­der­söks av ju­sti­tie­de­par­te­men­tet. In­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) stäng­er in­te dör­ren, men po­äng­te­rar att det krävs en nog­grann ana­lys. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.