Mot­gång­ar för Suu Kyi i val

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BURMA. Freds­pris­ta­ga­ren Aung San Suu Ky­is par­ti NLD be­hål­ler ma­jo­ri­te­ten av de 19 par­la­ments­plat­ser som de­lar av Burma rös­ta­de om i lör­dags, men såg en­ligt ti­di­ga re­sul­tat ut att tap­pa mark i om­rå­den som do­mi­ne­ras av olika et­nis­ka mi­no­ri­te­ter.

Fyll­nads­va­len till lan­dets na­tio­nel­la och re­gi­o­na­la par­la­ment har setts som ett förs­ta test i va­lur­nor­na för Suu Ky­is sty­re, ef­ter att hon tog över mak­ten för ett år se­dan. Kri­ti­ken mot Suu Kyi är sär­skild stark i del­sta­ter som do­mi­ne­ras av et­nis­ka mi­no­ri­te­ter. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.